పునర్వినియోగపరచలేని వాంతి బ్యాగ్

- 2021-06-30-

యుటిలిటీ మోడల్ ఒక పునర్వినియోగపరచలేని వాంతి బ్యాగ్‌కి సంబంధించినది, ఇది అధోకరణ ప్లాస్టిక్‌తో చేసిన సింగిల్ మౌత్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్‌తో అందించబడుతుంది. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ నోరు షెల్ సమితితో కప్పబడి ఉంటుంది, షెల్‌కు ఎగువ పోర్ట్ మరియు దిగువ పోర్టు అందించబడుతుంది, ఎగువ పోర్ట్ యొక్క వ్యాసం దిగువ పోర్ట్ యొక్క వ్యాసం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఎగువ పోర్ట్ మరియు దిగువ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేయబడింది; కేసింగ్ ఎగువ చివర బయటికి విస్తరించబడింది, మరియు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ నోరు కేసింగ్ దిగువ చివర గుండా వెళుతుంది మరియు షెల్ స్లీవ్‌లోని పోర్ట్ యొక్క పొడిగింపు యొక్క బయటి భాగం ఎగువ చివర నుండి విస్తరించి ఉంటుంది; షెల్ స్లీవ్ దిగువ పోర్టులో బయోనెట్ ఏర్పాటు చేయబడింది; మరియు ప్లాస్టిక్ సంచిలో సహజంగా నీటిని పీల్చుకోగల పఫ్డ్ పదార్థంతో అందించబడుతుంది. పునర్వినియోగపరచలేని వాంతి బ్యాగ్ సాధారణ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది. వాడిన తరువాత, బ్యాగ్ బాడీని బయోనెట్‌లోకి కట్టివేయవచ్చు, వాంతి లీకేజీని మరియు దాని వాసనను సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. అంతేకాకుండా, పునర్వినియోగపరచలేని వాంతి బ్యాగ్ ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలను ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు.